Langtidsutleie

For leie ut over 3 uker har vi egne satser.  Her har man mulighet til en fast pris som inkluderer service og vedlikehold. For våre standard utleieskjermer kan perioden være opptil 4 måneder. Ønskes det lengre periode må vi over på installasjonskabinetter og en mer permanent montering.  Med slike kan man ha en leieskjerm for lange perioder med full oversikt over kostnader og uten risiko for feil på produktet.  For perioder utover et år bygger vi en skjerm tilpasset spesifikke forhold. En slik skjerm kan leies over lang tid på meget gunstige vilkår. Vi benytter utelukkende høy kvalitet på skjermene da dette sikrer best økonomi over tid.