Idrett / arrangement

LED skjermer er i dag nesten et must på flere og flere arrangementer. Vi har valgt å spesialisere oss på skjermer med høy oppløsning som kan brukes i mindre formater. Våre skjermer kan bygges nær sagt hvor som helst, og vi er ikke avhengig av bilvei eller plant underlag. Våre beste skjermer til utebruk kan benyttes i formater ned til 1 x 1,5 meter.

Avstand kontra størrelse

Det er svært viktig å tenke over størrelsesforhold når en planlegger skjerm.  Skjermer blir priset pr kvadratmeter, og med høyere pris jo høyere oppløsning. Høy oppløsning gir imidlertid muligheten for å benytte mindre skjermer som står nærmer.  Hver gang betraktningsavstanden til skjermen dobles, må arealet på skjermen fire dobles for å ha et tilsvarende bilde.  I svært mange tilfeller gir flere så skjermer betydelig bedre bilde for flere enn ved en stor.

Innhold

Våre skjermer benyttes både som rene resultattavler og til videoproduksjon.  Vær oppmerksom på at ettersom vi kun benytter modulære skjermer har vi muligheten til å legge på ekstra areal både horisontalt og vertikalt.  Dette gir en glimrende mulighet for å få inn reklameinntekter via salg av bannere, uten at det går ut over bildeflaten på skjermen.

Det er alltid smart å planlegge videoproduksjon for storskjerm med litt tettere bilder enn hva man bruker for eksempelvis streaming. Se egen side.

Distribusjon

For distribusjon mellom skjermer har vi flere løsninger.  Med avstander opptil 100 meter kan vi gå med Cat eller coax kabel.  Avstander mellom 100 og 1000 meter er fiber vanligste alternativ.  For større avstander eller der en trenger flere skjermer eller monitorer innen et område er et sendesystem basert på vanlig digital-tv å foretrekke. For denne løsning må der søkes konsesjon på forhånd.

Ironman 2016, skjerm 2 x 8m² P6.